CLW5072GLQ5型沥青洒布车
  当前位置:首页 >> 产品中心 >> 沥青洒布车

  CLW5072GLQ5型沥青洒布车

  发布时间:   2018/10/12作者:   底盘型号:EQ1070SJ3BDF   额定质量:2195   查看次数:
  • 多方位展示图
  • 规格配置

   CLW5072GLQ5型沥青洒布车

   总质量(kg)           7360

    整备质量(kg)       4970

    额定质量(kg)       2195

    底盘型号             EQ1070SJ3BDF

    驾驶室准乘人数   3

    外形尺寸(mm)    6300X2080X2400

    轴数                  2

    最高车速            99

    轮胎数               6

    前轮距              1503,1485,1519,1595

    后轮距              1494,1516,1540

    轴距                 3308,2800

    排放标准          GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005

    燃料种类          柴油

    发动机    朝柴     玉柴     云内      潍柴

    功率     75马力   85马力   85马力   81马力